Seznam spolupracujících revizních techniků

Potřebujete revizní zprávu nebo zajistit elektroinstalační práce na svém odběrném místě? Naši spolupracující revizní technici Vám mohou pomoci.

S ČÍM VÁM MOHOU SPOLUPRACUJÍCÍ REVIZNÍ TECHNICI POMOCI:
  • revizní činnost (vyhotovení revizní zprávy)
  • elektroinstalační práce (např. potřebujete vyšší jistič, připojit nový odběr nebo řešíte instalaci elektrického vytápění…)
  • zprostředkují administrativní činnosti související s Vaším požadavkem, které se týkají ČEZ Distribuce (např. požádají o připojení Vašeho odběrného místa, doloží nám revizní zprávu, poradí Vám s vyplněním technických údajů do žádostí…)

Rozsah prací, termín realizace a cenu za poskytnuté služby si domluvíte sami s revizním technikem, který připraví Vaše odběrné místo dle platných technických norem a Připojovacích podmínek NN ČEZ Distribuce. Spolupracující revizní technici nejednají v zastoupení provozovatele distribuční soustavy.

 

Prostřednictvím výběru kraje a okresu si zobrazíte seznam spolupracujících revizních techniků, kteří jsou nejblíže Vašemu odběrnému místu.

Pokud Váš současný dodavatel ukončil obchodování s elektřinou a přestal být schopen dodávat ji svým zákazníkům, zajistí Vám dodávku energií automaticky ze zákona po dobu šesti měsíců tzv. dodavatel poslední instance

 

Doporučujeme Vám nahlásit samoodečet stavu elektroměru, výše vyúčtování u původního dodavatele před přechodem k dodavateli poslední instance tak bude odpovídat Vaší skutečné spotřebě. V opačném případě bude stav spotřebované elektřiny určen odhadem.

 

ZADAT STAV ELEKTROMĚRU