Skip to Content

Místní provozní předpisy (dále jen „MPP“) je nutné vypracovat pro každé odběrné místo nebo výrobnu připojenou k napěťové hladině nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. V předpisech se mimo jiné stanovuje rozsah odpovědnosti za provoz elektrického zařízení dle hranice vlastnictví, uvádí se kontaktní údaje odpovědných osob, popisují se provozní stavy trafostanice a základní informace o trafostanici a výrobně.

Vypracované MPP včetně povinných příloh zašlete pomocí samostatného požadavku přes Distribuční portál ještě před samotným podáním žádosti o připojení výrobny (UPOS nebo UTP).

Pokud bude potřeba MPP doplnit či upravit, vyzveme vás prostřednictvím Distribučního portálu.

Vypracované MPP ve formátu doc nebo docx, předejte k akceptaci prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nové požadavky -> Mikrozdroje/Výrobny -> Výrobny - Žádost o odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP), nebo on-line bez registrace.

Povinné přílohy MPP:

  • odpovědnou osobou podepsaná titulní strana MPP, např. ve formátu pdf
  • jednopólové schéma zapojení odběrného místa a výrobny
  • protokol o nastavení ochran (pouze u výroben)
  • katastrální snímek se zákresem trafostanice, přípojkou VN a výrobnou (v případě napěťové hladiny NN katastrální snímek se zákresem výrobny)

Akceptované MPP budou ke stažení v Distribučním portálu ve vámi zadaném požadavku, zpravidla do 30 dnů. Po akceptaci MPP vám zašleme notifikační zprávu.

Šablony MPP pro vysoké a velmi vysoké napětí:
Šablony MPP pro nízké napětí:

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.