Skip to Content

DOPORUČENÍ

Níže uvedené kroky zajistí sám zákazník nebo jím pověřená dodavatelská firma. 

 

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje: 

  • název společnosti/ jméno a příjmení
  • IČO / datum narození
  • sídlo firmy / adresa trvalého pobytu
  • kontaktní telefonní číslo

Technické údaje o vašem odběru:

  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
  • EAN (pokud se jedná o prodloužení termínu připojení) 
  • upřesněte požadované místo připojení krátkodobého odběru (přesnou adresu, popř. u již existujícího místa EAN
  • snímek katastrální mapy nebo plánek s navrženým místem připojení/umístění odběru
  • termín připojení OD - DO
Nejčastější dotazy

Pro prodloužení krátkodobého odběru doložte novou žádost o připojení a pokračujte podle postupu výše.  Do žádosti uveďte stávající EAN a informaci, že krátkodobý odběr je již připojen a požadujete pouze prodloužení termínu.  

Pro připojení trvalého připojení po stavbě doložte novou žádost o připojení a postupujte podle Nového připojení.