Skip to Content

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje: 

  • jméno a příjmení / název společnosti
  • datum narození / IČO
  • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
  • kontaktní telefonní číslo

Technické údaje o vašem odběru:

  • požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampérů a fází)
  • EAN (pokud se jedná o opakované připojení) 
  • upřesněte požadované místo připojení krátkodobého odběru (přesnou adresu, popř. u již existujícího místa EAN)
  • snímek katastrální mapy nebo plánek s navrženým místem připojení/umístění odběru
  • termín připojení OD - DO
Nejčastější dotazy

Pro prodloužení krátkodobého odběru doložte novou žádost o připojení a pokračujte dle postupu výše.  Do žádosti uveďte stávající EAN a informaci, že krátkodobý odběr je již připojen a požadujete pouze prodloužení termínu.  

Pro připojení trvalého připojení po stavbě doložte novou žádost o připojení a postupujte dle Nového připojení.

Užitečné odkazy