Skip to Content

Připojení nové výrobny do již existujícího odběrného místa připojeného na hladině NN (s vlastní transformační stanicí, např. osazení fotovoltaické elektrárny na střechách průmyslového areálu nebo výrobních hal) nebo připojení nové výrobny za účelem podnikání v energetice (např. fotovoltaického pole nebo větrného parku) bez vazby na existující odběrné místo, 

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete: Licence | eru.cz  

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje: 

 

Osobní a kontaktní údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO 
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN (připojuje-li se výrobna do stávajícího výrobního místa) 
 • kontaktní e-mail a telefon 

 

Technické údaje o výrobním zařízení
 • požadovaný instalovaný výkon (kW) 
 • požadovaný rezervovaný výkon (kW) 
 • způsob připojení výrobny (1F - jednofázový/3F - třífázový)
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem) 
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována) 
 • požadovaný termín připojení a harmonogram přípravy výstavby výrobny

 

Technické údaje o odběrném místě
 • velikost a počet fází hlavního jističe (např.; 1x16A, 3x25A)
 • připojované spotřebiče a jejich příkon 

 

Přílohy nutné k podání žádosti

Povinné přílohy naleznete zde 

 Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS