Skip to Content

Podle zákona 458/2000 Sb. § 28, odstavce 5 může zákazník provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. 

Elektřina vyrobená výrobnou bez licence je primárně určená pro spotřebu daného odběrného místa, ať se jedná o rodinný dům, garáž, halu, sídlo nebo provoz firmy apod. Pro provozování takového zdroje nemusíte vyřizovat stavební povolení (máte jednodušší výstavbu), nemusíte si vyřídit licenci u ERÚ a dále nemusíte vyplňovat výkazy u OTE.  

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje (smlouva a technické): 

 

Osobní a technické údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN (Připojuje-li se výrobna do stávajícího odběrného místa)
 • kontaktní e-mail a telefon
Technické údaje výrobny
 • požadovaný instalovaný výkon (kW)
 • požadovaný rezervovaný výkon (kW)
 • způsob připojení výrobny (1fáze/3fáze)
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem)
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována)
Technické údaje o odběrném místě
 • velikost a počet fází hlavního jističe (např.: 1x16A, 3x25A)
 • připojované spotřebiče a jejich příkon

 

Přílohy nutné k podání žádosti

Povinné přílohy naleznete zde 

 

Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS