Skip to Content

Aktivace SIM karty a ověření komunikace řídicí jednotky (dále jen „ŘJ“)dispečerským systémem (dále jen „DŘS“) se provádí před podáním žádosti o UPOS. Bez vydaného protokolu o odzkoušení komunikace nelze u výroben nad 100 kW zahájit proces UPOS. Výroben s instalovaným výkonem do 100 kW se tento proces netýká.

O ověření komunikace požádejte samostatným požadavkem prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nové požadavky -> Mikrozdroje/Výrobny -> Výrobny - Ověření komunikace mezi ŘJ a dispečinkem ČEZd, nebo on-line bez registrace.

Popis jednotlivých kroků:
  • žadatel obdržel SIM kartu s přístupovými kódy a má připravenou ŘJ s vloženou SIM kartou
  • žadatel podává prostřednictvím Distribučního portálu žádost o ověření komunikace
  • po zaevidování požadavku vyzveme kontaktní osobu za účelem aktivace SIM karty a odzkoušení komunikace bod – bod (ŘJ - DŘS)
  • po odzkoušení komunikace a zakreslení výrobny do DŘS vydáme potvrzený protokol. Protokol bude umístěn v Distribučním portálu v detailu zadaného požadavku, v sekci Výrobny - Ověření komunikace mezi ŘJ a dispečinkem ČEZ Distribuce, a. s.
Povinné údaje a přílohy k žádosti:
  • kontaktní osoba pro zkoušky komunikace: jméno a příjmení, email, mobilní telefon
  • číslo žádosti o připojení (412XXXXXX, najdete ho v příloze č.1 smlouvy)  
  • jednopólové schéma z odsouhlasené projektové dokumentace
  • vyplněná tabulka přenášených informací ve formátu excel z odsouhlasené projektové dokumentace
  • Protokol o nastavení ochran

Po obdržení potvrzeného protokolu o odzkoušení komunikace pokračujte procesem Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS), viz postup řešení žádosti o UPOS.