Skip to Content

Kdy uplatníme standardní přípojení mikrozdroje?

Zjednodušený proces připojení mikrozdroje je určen žadatelům, kteří budou elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu a zajistí technologické vybavení mikrozdroje tak, aby nebyla vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční soustavy, a zároveň splní limitní hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení.

Co je to mikrozdroj?

Mikrozdroj je zdroj elektrické energie provozovaný bez licence s instalovaným výkonem do 10 kW připojený k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí v již existujícím odběrném místě, kde není připojena jiná výrobna. Mikrozdroj nesmí být připojen a provozován bez řádně uzavřeného smluvního vztahu.  

Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje: 

Veškerá vyrobená elektrická energie bude sloužit pro vlastní spotřebu ve stávajícím odběrném místě a nebude dodávána do sítě, tzn. hodnota rezervovaného výkonu je vždy rovna nule (neoprávněná dodávka do distribuční soustavy bude penalizována v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ). 

Hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě, jejíž změření zajišťuje na své náklady žadatel, musí být menší než 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení nebo 3,7 kW při 1fázovém připojení) nebo 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení)

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje:

Osobní a kontaktní údaje
 • osobní a technické údaje
 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN
 • kontaktní e-mail a telefon
Technické údaje mikrozdroje
 • požadovaný instalovaný výkon (kWp) 
 • způsob připojení mikrozdroje (1fáze/3fáze) 
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem) 
 • hodnotu naměřené impedance proudové smyčky (Ω) 
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována)  
Technické údaje o odběrném místě
 • velikost a počet fází hlavního jističe (např.: 1x16A, 3x25A)
 • připojované spotřebiče a jejich příkon
Výhody registrace v Distribučním portálu (DIP)
 • on-line přehled o svém účtu, o zadaných požadavcích a o aktuálním stavu řešení. 
 • možnost zadávat online distribuční požadavky 
 • přihlášení do portálu naměřených dat 

Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS