Skip to Content

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o připojení výrobny on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete průběžně sledovat stav řešení požadavku.

Jedná se Vám o změnu stávající výrobny nebo již podané aktivní žádosti o připojení výrobny: 

1. Změna parametrů již připojené výrobny 

Využijte pro změnu instalovaného výkonu nebo rezervovaného výkonu připojené výrobny. Formulář lze využít i v případě, kdy například požadujete změnit hodnotu hlavního jističe (při navýšení hodnoty), počet fází, příkon instalovaných spotřebičů (např. instalace tepelného čerpadla, přímotopného nebo akumulačního topení, klimatizace, spotřebiče s příkonem nad 3,5 kW apod.), nebo přemístění elektroměrového rozvaděče v odběrném místě stávající výrobny. 

Zobrazit formulář

 

2. Změna parametrů již podané žádosti o připojení výrobny 

Využijte pro změnu podané žádosti, která dosud nebyla realizována (nedošlo k zahájení/změně dodávky elektrické energie), ale zároveň je již podepsaná Smlouva.  

Zobrazit formulář

 

V případě, že se Vám jedná o připojení nové výrobny, zvolte prosím typ: 

  • Připojení výrobny na napěťové hladině NN s licencí od ERÚ do 100 kW

  • Připojení výrobny na napěťové hladině NN s licencí od ERÚ nad 100 kW

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete na eru.cz