Skip to Content

Připojení nové výrobny do již existujícího odběrného místa připojeného na hladině NN (s vlastní transformační stanicí, např. osazení fotovoltaické elektrárny na střechách průmyslového areálu nebo výrobních hal)  

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete: Licence | eru.cz  

Pro podání této žádosti budete potřebovat tyto údaje: 

 

Osobní a kontaktní údaje
 • název společnosti / jméno a příjmení 
 • IČO / datum narození 
 • sídlo firmy / adresa trvalého pobytu 
 • EAN (identifikační číslo odběrného místa elektřiny, pro případ připojení do stávajícího odběrného místa) 
 • kontaktní e-mail a telefon 

 

Technické údaje výrobny
 • požadovaný instalovaný výkon (kW)
 • požadovaný rezervovaný výkon (kW)
 • způsob připojení výrobny (1F - jednofázový/3F - třífázový)
 • druh generátoru (v případě fotovoltaické výrobny se jedná o fotočlánkový se střídačem)
 • kapacita baterie v kWh (pokud je požadována)

 

Technické údaje o odběrném místě
 • velikost a počet fází hlavního jističe (např.: 1x16A, 3x25A)
 • připojované spotřebiče a jejich příkon

 

Přílohy nutné k podání žádosti

Povinné přílohy naleznete zde 

Upozornění: Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS