Skip to Content

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o standardní připojení mikrozdroje on-line, po potvrzení převzetí žádosti můžete sledovat stav řešení poždavku.  Další způsoby podání žádosti naleznete

 

Jedná se Vám o změnu stávajícího mikrozdroje/výrobny nebo již podané aktivní žádosti o připojení výrobny/mikrozdroje:

  

1. Změna parametrů již připojeného mikrozdroje 

Formulář využijte pro změny u odběrného místa s připojeným mikrozdrojem, kde požadujete změnit například hodnotu hlavního jističe (při navýšení hodnoty), počet fází, příkon instalovaných spotřebičů (např. instalace tepelného čerpadla, přímotopného nebo akumulačního topení, klimatizace,apod.), přemístění elektroměrového rozvaděče nebo změnu instalovaného výkonu připojeného mikrozdroje. 

Zobrazit formulář

Formulář využijte pouze pokud přecházíte z mikrozdroje na výrobnu nebo požadujete změnu u výrobny bez licence provozované podle § 28 energetického zákona. Pro jiné žádosti použijte k tomu určené formuláře.

V současné době nelze zadat tuto změnu on-line přes distribuční portál, je tedy nutné vyplnit PDF formulář a zaslat ho přes e-mail.

Zobrazit formulář

 

2. Změna parametrů již připojené výrobny 

Využijte pro změnu instalovaného výkonu nebo rezervovaného výkonu připojené výrobny. Formulář lze využít i v případě, kdy například požadujete změnit hodnotu hlavního jističe (při navýšení hodnoty), počet fází, příkon instalovaných spotřebičů (např. instalace tepelného čerpadla, přímotopného nebo akumulačního topení, klimatizace, spotřebiče s příkonem nad 3,5 kW apod.), nebo přemístění elektroměrového rozvaděče v odběrném místě stávající výrobny. 

 

Zobrazit formulář

 

3. Změna parametrů již podané žádosti o připojení výrobny 

Využijte pro změnu podané žádosti, která dosud nebyla realizována (nedošlo k zahájení/změně dodávky elektrické energie), ale zároveň je již podepsaná Smlouva.  

Zobrazit formulář

 

V případě, že se Vám jedná o připojení nové výrobny, zvolte prosím typ:

 

  • Mikrozdroj standardně připojený do 10 kW (s přetoky do sítě)

  • Mikrozdroj zjednodušeně připojený do 10 kW (bez přetoků do sítě)

  • Výrobna do 50 kW pro vlastní spotřebu (s přetoky do sítě)

Co je to mikrozdroj?

Mikrozdroje jsou obvykle využívány pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. To znamená, že elektřina vyrobená mikrozdrojem se spotřebovává v místě výroby a jen přebytek se případně dodává do distribuční soustavy. 

Podle zákona 458/2000 Sb. § 28, odstavce 5 může zákazník provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. 

Elektřina vyrobená výrobnou bez licence je primárně určená pro spotřebu daného odběrného místa, ať se jedná o rodinný dům, garáž, halu, sídlo nebo provoz firmy apod. Pro provozování takového zdroje nemusíte vyřizovat stavební povolení (máte jednodušší výstavbu), nemusíte si vyřídit licenci u ERÚ a dále nemusíte vyplňovat výkazy u OTE. 

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete na eru.cz