Skip to Content

Jedná se Vám o změnu stávající výrobny nebo již podané aktivní žádosti o připojení výrobny: 

1. Změna parametrů již připojené výrobny 

Formulář využijte pro změnu instalovaného výkonu nebo rezervovaného výkonu připojené výrobny. Formulář lze využít i v případě, kdy požadujete změnit hodnotu rezervovaného příkonu nebo příkon instalovaných spotřebičů v odběrném místě stávající výrobny. 

Zobrazit formulář

  

 2. Změna parametrů již podané žádosti o připojení výrobny 

Využijte pro změnu podané žádosti, která dosud nebyla realizována (nedošlo k zahájení/změně dodávky elektrické energie), ale zároveň je již podepsaná Smlouva.  

Zobrazit formulář

 

V případě, že se Vám jedná o připojení nové výrobny, zvolte prosím typ:

  • Připojení výrobny na napěťové hladině vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) do 100 kW

  • Připojení výrobny na napěťové hladině vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) nad 100 kW

Pro provoz tohoto druhu výrobny je zapotřebí mít sjednanou licenci od Energetického regulačního úřadu. Více informací naleznete na eru.cz