Skip to Content

Pro zprovoznění přenosu měřených dat nebo řízení výkonu výrobny prostřednictvím řídicí jednotky je nezbytné vybavení řídicí jednotky SIM kartou ČEZ Distribuce, a. s.

O tuto SIM kartu požádejte samostatným požadavkem ještě před zasláním žádosti o uvedení výrobny do provozu prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nové požadavky -> Mikrozdroje/Výrobny -> Výrobny - Požadavek na SIM kartu, nebo online bez registrace.

O vydání SIM karty je možné žádat až po schválení projektové dokumentace před realizací.

Před požádáním o vydání SIM karty si připravte:

  • číslo žádosti o připojení (začínající 412XXXXXXX, uvedené ve smlouvě)
  • napěťovou hladinu NN, VN, VVN
  • jméno, příjmení a korespondenční adresu osoby, které zašleme SIM kartu
  • e-mailovou adresu, na kterou zašleme přístupové údaje SIM karty chráněné heslem
  • telefonní číslo, na které zašleme SMS s heslem k přístupovým údajům SIM karty

 

TIP | Adresátem pro zaslání SIM karty nemusí být jen žadatel, ale i dodavatelská firma apod.

Následně odešleme SIM kartu na uvedenou adresu, a to do vlastních rukou adresáta.

Po obdržení SIM karty pokračujte procesem aktivace SIM karty a ověření nastavení komunikace, viz postup řešení žádosti o ověření komunikace.