ADX10

ADX10
ADX10
ADX10
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

je třífázový statický elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech.

Odebraná elektrická energie je zobrazována jednotkách kWh na 7 platných číslic (bez desetinného místa). Odebraná elektrická energie se zaznamenává do paměti, která je nezávislá na dodávce elektrické energie.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud zobrazovací jednotka elektroměru nezobrazuje načtený stav nebo aktivní tarif, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě prosím neprodleně oznamte tuto skutečnost neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak správně odečíst stav elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Třífázový elektroměr ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1 pro přímé měření ve dvou tarifech, zobrazuje odebranou energii na 7 platných číslic (bez desetinného místa). Zobrazování hodnot zaznamenaných v jednotlivých tarifech se přepíná s periodou 8 vteřin, T1 znamená vysoký tarif a T2 nízký tarif.

Signalizace právě aktivního tarifu, tj. tarifu, do kterého je právě zaznamenáván odebíraný elektrický proud, je visuálně zobrazena symbolem trojúhelníku buď nad T1 nebo T2. Přepínání tarifů je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače. Signalizace zobrazovaného tarifu je vlevo od číselníku.