Samoodečet stavu elektroměru

Potřebujete nahlásit stav elektroměru?

Je to jednoduché, poradíme Vám, jak na to:

Koupili či prodali jste dům, byt nebo se stěhujete do pronájmu a potřebujete převést odběrné místo? Pokud nahlásíte včas stav elektroměru a dodáte Předávací protokol, který slouží k vzájemnému odsouhlasení stavu měřicího zařízení mezi původním a novým odběratelem, předejdete tak případným nesrovnalostem při vyúčtování. V případě, že s původním odběratelem nebylo odběrné místo řádně ukončeno z důvodu úmrtí či je původní odběratel neznámý, je nutné doložit úmrtní list nebo Čestné prohlášení.

Pro nahlášení stavu si připravte:
 • číslo EAN (18místný identifikátor odběrného místa, který naleznete na faktuře) nebo číslo elektroměru
 • odečtené stavy všech tarifů dle typu elektroměru v celých kWh (bez desetinného místa a bez zaokrouhlení)

Pro Vaši snazší orientaci využijte Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Samoodečet nahlaste přes Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka).

Upozornění:

V případě, že odečet nenahlásíte včas, bude zúčtovací faktura vystavena v souladu s platnou právní úpravou odhadem na základě spotřeby v předcházejícím období.

Do kdy mohu zadat samoodečet k převodu odběru?

Samoodečet doporučujeme nahlásit do 5 pracovních dnů od změny odběratele, aby bylo možné včas vystavit konečné vyúčtování původnímu odběrateli a odběr převést na nového (mezní zákonná lhůta je 30 kalendářních dní).

Může být můj nahlášený odečet odmítnut?

Distributor zaslané samoodečty přijme, nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody odmítnutí, a to přímo klientovi nebo obchodníkovi v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého obchodníka.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
 • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna
 • v době hlášeného samoodečtu již byla vystavena faktura na základě stavu odečteného pověřeným pracovníkem distributora
Jaké doklady potřebuji pro reklamaci stavu elektroměru k ukončení nebo přihlášení při převodu odběru mezi odběrateli?

Vždy je potřeba doložit Předávací protokol vzájemně odsouhlasený a podepsaný původním a novým odběratelem.

Příjem samoodečtů se řídí podle Vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (§ 42 vyhlášky č. 408/2015 Sb.).

Rozhodli jste se změnit dodavatele elektřiny do Vašeho odběrného místa?

Pro nahlášení stavu si připravte:
 • číslo EAN (18místný identifikátor odběrného místa, který naleznete na faktuře) nebo číslo elektroměru
 • odečtené stavy všech tarifů dle typu elektroměru v celých kWh (bez desetinného místa a bez zaokrouhlení)

Pro Vaši snazší orientaci využijte Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Samoodečet nahlaste přes Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka).

Upozornění:

V případě, že odečet nenahlásíte včas, bude zúčtovací faktura ke změně dodavatele vystavena v souladu s platnou právní úpravou odhadem na základě spotřeby v předcházejícím období.

Do kdy mohu zadat samoodečet k převodu odběru?

Samoodečet můžete zadat do 5 pracovních dnů od změny dodavatele.

Může být můj nahlášený odečet odmítnut?

Distributor zaslané samoodečty přijme, nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody odmítnutí, a to přímo klientovi nebo obchodníkovi v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého obchodníka.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
 • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna
 • v době hlášeného samoodečtu již byla vystavena faktura na základě stavu odečteného pověřeným pracovníkem distributora

Příjem samoodečtů se řídí podle Vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (§ 38 a § 42 vyhlášky č. 408/2015 Sb.).

Chcete nahlásit samoodečet stavu elektroměru v průběhu kalendářního roku z důvodu evidence spotřeby za jednotlivá období?

Pro nahlášení stavu si připravte:
 • číslo EAN (18místný identifikátor odběrného místa, který naleznete na faktuře) nebo číslo elektroměru
 • odečtené stavy všech tarifů dle typu elektroměru v celých kWh (bez desetinného místa a bez zaokrouhlení)

Pro Vaši snazší orientaci využijte Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Samoodečet můžete nahlásit následujícími způsoby:

Upozornění:

Samoodečet, který nahlásíte před plánovaným termínem odečtu, nemá vliv na realizaci návštěvy našeho pracovníka. Přímým odečtem a kontrolou měřicího zařízení naším pracovníkem se snažíme předcházet případným nesrovnalostem při následných vyúčtováních.

Kolik můžu zadat samoodečtů za rok?

Můžete zadat maximálně jedenáct samoodečtů (deset v průběhu roku a jeden k poslednímu dni kalendářního roku ke změně ceny).

K jakému dni mám samoodečet pořídit?

Samoodečty můžete zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení.

Může být můj nahlášený odečet odmítnut?

Distributor zaslané samoodečty přijme, nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody odmítnutí, a to přímo klientovi nebo obchodníkovi v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého obchodníka.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
 • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna
 • v době hlášeného samoodečtu již byla vystavena faktura na základě stavu odečteného pověřeným pracovníkem distributora

Příjem samoodečtů se řídí podle Vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (§ 42 vyhlášky č. 408/2015 Sb.).

Chcete nahlásit samoodečet stavu elektroměru k termínu pravidelného ročního vyúčtování (fakturace)? 

Pro nahlášení stavu si připravte:
 • číslo EAN (18místný identifikátor odběrného místa, který naleznete na faktuře) nebo číslo elektroměru
 • odečtené stavy všech tarifů dle typu elektroměru v celých kWh (bez desetinného místa a bez zaokrouhlení)

Pro Vaši snazší orientaci využijte Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Samoodečet můžete nahlásit následujícími způsoby:

Upozornění:

Samoodečet, který nahlásíte před plánovaným termínem odečtu, nemá vliv na realizaci návštěvy našeho pracovníka. Přímým odečtem a kontrolou měřicího zařízení naším pracovníkem se snažíme předcházet případným nesrovnalostem při následných vyúčtováních.

K jakému dni mám samoodečet pořídit?

Samoodečty zasílejte podle informací, které obdržíte od našeho pracovníka (odečtový lístek, dopis, telefon, e-mail).  

Jsou nějaká omezení pro nahlášení samoodečtu k pravidelnému ročnímu vyúčtování?

Odečty k ročnímu zúčtování se realizují jednou ročně. Z důvodů legislativních omezení nelze akceptovat samoodečty opakovaně, proto Vás žádáme prioritně o zpřístupnění elektroměru. Nejméně jednou za 3 roky musí být pořízen přímý odečet stavu Vašeho elektroměru naším pracovníkem.

Pokud náš pracovník nezajistí přímý odečet na místě nebo neobdrží odečet jiným způsobem (odečtový lístek či jiný způsob nahlášení odečtu), bude zúčtovací faktura vystavena v souladu s platnou právní úpravou odhadem na základě spotřeby v předcházejícím období.

Samoodečty a odhady spotřeby elektřiny pro vyúčtování lze provést nejvýše třikrát po sobě.

Může být můj nahlášený odečet odmítnut?

Distributor zaslané samoodečty přijme, nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody odmítnutí, a to přímo klientovi nebo obchodníkovi v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého obchodníka.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
 • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna

Příjem samoodečtů se řídí podle § 42 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhuvyhlášky č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny.

Chcete nahlásit samoodečet stavu elektroměru k 31. prosinci z důvodu změny ceny?

Pro nahlášení stavu si připravte:
 • číslo EAN (18místný identifikátor odběrného místa, který naleznete na faktuře) nebo číslo elektroměru
 • odečtené stavy všech tarifů dle typu elektroměru v celých kWh (bez desetinného místa a bez zaokrouhlení)

Pro Vaši snazší orientaci využijte Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Samoodečet můžete nahlásit následujícími způsoby:
Do kdy mohu zadat samoodečet ke konci kalendářního roku (změně ceny)?

Samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku můžete zadat do 30 kalendářních dnů po jeho provedení, tzn. do 30. ledna.

Může být můj nahlášený odečet odmítnut?

Distributor zaslané samoodečty přijme, nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody odmítnutí, a to přímo klientovi nebo obchodníkovi v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého obchodníka.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
 • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna
 • v době hlášeného samoodečtu jsme již naplánovali a následně uskutečnili pravidelný nebo mimořádný odečet nebo již byla vystavena mimořádná faktura nebo faktura k ročnímu zúčtování na základě stavu odečteného pověřeným pracovníkem distributora

Příjem samoodečtů se řídí podle Vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou (§ 42 vyhlášky č. 408/2015 Sb.).