Chci nahlásit poruchu

Poruchy ohrožující život nebo zdraví hlašte neprodleně na 112 nebo naší linku 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Víte, jak postupovat v případě poruchy nebo mimořádného stavu v distribuční soustavě při kalamitách nebo vyhlášení stavu nouze? Přečtěte si manuál, najdete v něm užitečné rady a tipy.

Pro nahlášení poruchy si připravte tyto údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresu místa poruchy
 • popis a rozsah poruchy
 • kontaktní telefon k doplnění informací

 

TIP:

Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách e-mailem či být informování o průběhu probíhající poruchy formou SMS? Aktivujte si naši bezplatnou službu oznamování.

Nejde mi elektřina...
…v celém bytě / domě
1. krok: 

Zkontrolujte, zda se nejedná o plánovanou odstávku.

2. krok:

Zkontrolujte, zda není vypadlý hlavní jistič – páčku jističe umístěte do polohy dolů a následně vraťte do horní polohy (i vypadlý jistič může být v horní poloze). 

V případě, že páčka jističe nejde dát do polohy nahoru (neudrží se), je příčina poruchy nejspíše v samotném jističi, který je ve Vašem majetku. V tomto případě se obraťte na elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.


3. krok:

Zkontrolujte elektroměr – proveďte vizuální kontrolu elektroměru, zda nedošlo k mechanickému poškození či vypálení přívodního kabelu.

4. krok:

Přetrvávající poruchu můžete nahlásit on-line na www.bezstavy.cz, nebo telefonicky na 800 850 860.

Upozornění:

Pro nahlášení poruchy si připravte tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu místa poruchy
 • popis a rozsah poruchy
 • kontaktní telefon k doplnění informací

V případě, že náš pracovník při výjezdu zjistí závadu ve Vaší instalaci, nemůže zajistit opravu a je nutné se následně obrátit na Vámi vybraného elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

TIP:

Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách e-mailem či být informování o průběhu probíhající poruchy formou SMS? Aktivujte si naši bezplatnou službu.

1. krok: 

Zkontrolujte, zda nejsou vypadlé podružné (domovní) jističe – páčky jističů umístěte do polohy dolů a následně vraťte do horní polohy (i vypadlé jističe mohou být v horní poloze).

2. krok:

Zkontrolujte, zda není vypadlý hlavní jistič – páčku jističe umístěte do polohy dolů a následně vraťte do horní polohy (i vypadlý jistič může být v horní poloze).

3. krok:

Zkontrolujte elektroměr – u digitálního elektroměru prověřte, zda svítí všechny tři fáze L1, L2, L3 (viz průvodce elektroměry).

V případě, že elektroměr signalizuje přítomnost všech tří fází (L1, L2, L3), je příčina poruchy nejspíše ve Vaší elektroinstalaci. V tomto případě se obraťte na elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

4. krok:

Jedná se o bytový dům s výtahem? – Zkontrolujte, zda výtah jede.

V případě, že výtah jede, je příčina poruchy nejspíše ve vaší elektroinstalaci. V tomto případě se obraťte na elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

5. krok:

Přetrvávající poruchu můžete nahlásit on-line na www.bezstavy.cz, nebo telefonicky na 800 850 860.

Upozornění:

Pro nahlášení poruchy si připravte tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu místa poruchy
 • popis a rozsah poruchy
 • kontaktní telefon k doplnění informací

V případě, že náš pracovník při výjezdu zjistí závadu ve Vaší instalaci, nemůže zajistit opravu a je nutné se následně obrátit na Vámi vybraného elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

TIP:

Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách e-mailem či být informování o průběhu probíhající poruchy formou SMS? Aktivujte si naši bezplatnou službu.

1. krok: 

Zkontrolujte, zda se nezměnily časy spínání nízkého tarifu pro HDO.

2. krok:

Zkontrolujte, zda nejsou vypadlé podružné (domovní) jističe pro bojler či pro elektrické vytápění nebo jističe pro stykače 
k blokování těchto spotřebičů – páčky jističů umístěte do polohy dolů a následně vraťte do horní polohy (i vypadlé jističe mohou být v horní poloze).

3. krok:

Zkontrolujte, zda svítí kontrolka na bojleru, případně jaký je stav termostatu u bojleru.

V případě, že kontrolka nesvítí, jedná se pravděpodobně o poruchu samotného spotřebiče. V tomto případě se obraťte na příslušného opraváře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

4. krok:

Doporučujeme nechat také prověřit funkčnost stykače / spínacího relé (kontrolu provede elektrikář).

5. krok:

Přetrvávající poruchu můžete nahlásit on-line na www.bezstavy.cz, nebo telefonicky na 800 850 860.

Upozornění:

Pro nahlášení poruchy si připravte tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu místa poruchy
 • popis a rozsah poruchy
 • kontaktní telefon k doplnění informací

V případě, že náš pracovník při výjezdu zjistí závadu ve Vaší instalaci, nemůže zajistit opravu a je nutné se následně obrátit na Vámi vybraného elektrikáře. Můžete také využít našich spolupracujích revizních techniků - seznam naleznete ZDE.

TIP:

Chcete dostávat informace o plánovaných odstávkách e-mailem či být informování o průběhu probíhající poruchy formou SMS? Aktivujte si naši bezplatnou službu.