Bezpečnost

Pojem BEZPEČNOST představuje eliminaci rizik na únosnou, běžnými kontrolními mechanismy kontrolovatelnou, mez.

Ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., tento pojem soustřeďuje jednotlivé druhy bezpečnosti, se kterými společnost pracuje, řídí je a zároveň je považuje za neoddělitelnou součást hlavního procesu distribuce elektrické energie. Jedná se především o:

  • Bezpečnost a ochranu zdraví (při práci, při činnostech v ochranných pásmech) 
  • Technickou bezpečnost
  • Informační bezpečnost
  • Požární bezpečnost (Požární ochranu)
  • Fyzickou bezpečnost (Fyzickou ochranu)
  • Havarijní bezpečnost (Havarijní připravenost)

Politika bezpečnosti  je základem pro vytvoření funkčního osvědčení
systému pro řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zahrnujícího řízení rizik, který
vytváří podmínky pro zajištění zdraví spolupracovníků i ostatních osob, posiluje prvky kultury práce a vytváří podmínky pro celkovou integraci procesu.

ČEZ Distribuce je držitelem ocenění „Bezpečný podnik". Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak
zavést systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managmentu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví.