Žádost on-line | ČEZ Distribuce

On-line žádost

Informace k on-line podání žádosti o připojení pro domácnosti a podnikatele.

Připojujete nový odběr nebo instalujete nové elektrické spotřebiče a chcete změnit distribuční sazbu ve stávajícím odběrném místě na hladině nízkého napětí?

Máme pro vás užitečné rady a tipy, jak na to.

Co si mám připravit?

  • osobní a kontaktní údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, datum narození nebo IČO, adresu trvalého pobytu nebo sídla firmy)

(pokud již máte založený zákaznický účet, stačí Vám číslo odběrného místa, elektroměru nebo EAN)

  • technické údaje o odběrném místě:

                       - velikost jističe (např. 1x16 A, 3x25 A) 

                       - počet fází (jednofázové, třífázové)

                       - příkon plánovaných spotřebičů

U nových staveb budeme vyžadovat také přiložení katastrální mapy s vyznačením zamýšlené stavby. 

Jak mám postupovat?

1. krok: Klikněte na odkaz pro on-line podání žádosti o připojení.

2. krok: Vyberte požadovaný typ žádosti.

3. krok: Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem Vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.

4. krok: Podanou žádost vyhodnotíme. Bude-li třeba doplnění, budeme Vás kontaktovat.

5. krok: Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh Smlouvy o připojení. 

TIP: V případě, že potřebujete řešit jiný typ žádosti jako např. nové připojení nebo změnu u výrobny či odběru na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, je třeba zaslat vyplněný a podepsaný příslušný formulář e-mailem na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.