Skip to Content

Jako distributor elektrické energie se staráme o to, aby elektřina proudila bezpečně a spolehlivě až k vám. Proto provádíme pravidelné kontroly a servis elektroměrů a také odečítáme jejich stav. 

Odečtené hodnoty zasíláme prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou vašemu dodavateli (obchodníkovi) k pravidelnému vyúčtování vaší spotřeby (fakturaci). 

Přímým odečtem a kontrolou měřicího zařízení předcházíme případným nesrovnalostem při následném vyúčtování.

 

Zpřístupnění odběrného místa 

Pro zajištění kontroly elektroměru a provedení přímého odečtu je důležité, abyste nám odběrné místo zpřístupnili, tedy umožnili přístup našemu pracovníkovi k elektroměru. 

To platí i v případě, kdy se elektroměr nachází na soukromém místě (třeba za plotem, v domě nebo v bytě). 

Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků žádáme také o zabezpečení vašich psů po dobu realizace návštěvy.

 

Jak nás poznáte 

Našeho pracovníka/pracovnici poznáte takto:

 • má na sobě předepsaný pracovní oděv s označením naší společnosti (viz obrázek níže),
 • na požádání se vám prokáže služebním průkazem,  
 • je vybaven/a ručním terminálem pro sběr dat,
 • pro výkon činnosti nepoužívá služební vozidlo (tzn. má své soukromé vozidlo). 

 Nikdo z našich pracovníků nepotřebuje vidět faktury ani jiné doklady a také nikdy nepožaduje žádnou platbu ani hotovost!

V případě nejistoty si jeho totožnost můžete ověřit telefonicky na lince 800 850 860.

Nejčastější dotazy

Zákazníky, u kterých se nám nepodaří zajistit přímý odečet kontaktujeme (telefonicky, SMS, výzvou zanechanou ve schránce), abychom si domluvili termín provedení kontroly elektroměru a pořízení přímého odečtu naším pracovníkem. 

V případě, že nám nemůžete ze závažných důvodů měřicí zařízení zpřístupnit, je alternativou nahlášení samoodečtu na základě zanechané výzvy nebo jiného kontaktu. 

Pokud nezajistíme přímý odečet nebo nenahlásíte samoodečet, použijí se pro vystavení faktury stavy stanovené odhadem na základě spotřeby v minulém období. 

Z důvodu legislativních omezení ale není možné samoodečty nebo odhady stavů (spotřeby) akceptovat opakovaně.

Co může požadovat:

 • Sdělení vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy, a to v případě, kdy v naší databázi tyto údaje neevidujeme. V případě, že se vaše kontaktní údaje změnily, neváhejte tuto změnu nahlásit.

 

Co nemůže požadovat:

 • Nikdo z našich pracovníků nepotřebuje vidět faktury ani jiné doklady.
 • Nikdy nepožaduje žádnou platbu ani hotovost.
 • Pokud vás tedy k takovému jednání jakákoliv osoba vyzve, nejedná se o našeho pracovníka!

 

V případě nejistoty si jeho totožnost můžete ověřit telefonicky na lince 800 850 860.

Jako distributor provádíme odečty elektroměrů na celém našem distribučním území, bez ohledu na vámi zvoleného dodavatele elektřiny (obchodníka).

Kdo je distributor

 • Distributor je společnost, která vlastní elektrické vedení, sloupy, transformátory i elektroměry. Tedy zařízení, skrze které se elektrická energie dostává z elektrárny až k vám.
 • Na českém trhu působí tři distributoři elektřiny, kdy každý z nich rozvádí elektrickou energii pro odběratele na určitém vymezeném území, tedy v distribuční oblasti. Distributora si tedy nevybíráte, ale je určen územím, ve kterém se nachází vaše odběrné místo.

 

Kdo je dodavatel

 • Dodavatel je společnost, která pro vás nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte. Svého dodavatele si vybíráte nezávisle na území, kde se nachází vaše odběrné místo. Název dodavatele najdete ve smlouvě nebo faktuře.
 • Dodavatel se zabývá obchodováním a je to právě on, kdo vám energie v konečném výsledku prodá. Kupujete od něj samotnou komoditu, tedy koncovou silovou elektřinu. Narozdíl od distributora, dodavatele si můžete svobodně zvolit a máte právo ho měnit tak často, jak vám umožňuje smlouva.

Pracovník společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je oprávněn vstupovat na cizí pozemek za účelem kontroly a odečtu měřicího zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb. (konkrétně § 25 a § 28).

Stáhněte si zdarma naši aplikaci Proud a mějte elektřinu pod palcem.
Zadávejte si pravidelně samoodečty a získejte tak perfektní přehled o svojí spotřebě.
Nemusíte ani zapínat počítač, vše vyřídíte na pár kliknutí z mobilu.