Skip to Content

Dne 21. 6. 2023 vláda ČR schválila novelu energetického zákona LEX OZE II umožňující zakládat energetická společenství (skupiny, jejichž členové si mohou sdílet elektřinu) a sdílení vyrobené elektřiny.

Předpokládané spuštění Elektroenergetického datového centra (EDC) by mělo proběhnout 1.8.2024. EDC bude od tohoto data umožňovat a vyřizovat registrační proces sdílení elektřiny a žádosti zákazníků.

Další informace začne průběžně komunikovat společnost EDC. Jejich webové stránky jsou ve vývoji a budou na nich postupně přibývat všechny důležité informace.

Plánované typy komunitního sdílení

Skupina se vytváří v rámci společenství s těmito parametry:

 • v rámci společenství může existovat jedna nebo více skupin sdílení,
 • do 30. června 2026 je Skupina sdílení elektřiny 1 omezena na maximální velikost 1 000 předávacích míst, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Velikost skupiny se však může měnit s ohledem na zvolený typ přepočtu sdílené elektřiny.
 • Zákazník/výrobce sdílí elektřinu do předávacích míst bez ohledu na lokalitu v rámci České republiky.
 • Do 30. června 2026 je Skupina sdílení elektřiny 2 omezena na maximální velikost 1 000 předávacích míst, ta se však může měnit s ohledem na zvolený typ přepočtu sdílené elektřiny.
 • Příklad: Vlastníte v rámci celé ČR X předávacích míst. Rozhodnete se, že si zřídíte výrobny a budete si do těchto X míst sdílet elektřinu. To Vám umožníme, nesmíte však překročit počet 1 000 předávacích míst.

Pro zařazení do této skupiny musí být splněna podmínka, že všechna předávací místa musí být připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně (souhrnně jako HDS). V tomto případě nedochází při sdílení elektřiny k využití distribuční soustavy, proto předpokládáme možnost slevy za distribuci na základě vyjádření ERÚ. Tato skupina sdílení bude nahrazovat současné Sdílení elektřiny v bytových domech (SEBD).

Skupina se vytváří u zákazníka/výrobce s těmito parametry:

 • Velikost Skupiny sdílení elektřiny 3 je do 30. června 2026 omezena na maximální velikost 1 000 předávacích míst, ta se však může měnit s ohledem na zvolený typ přepočtu sdílené elektřiny.
 • Pokud má zákazník více výroben nebo spotřebních míst, může mít každé EAN registrované v jiné skupině sdílení. Stále však platí omezení, že každé EAN může být registrováno pouze v jedné skupině sdílení.
 • Zařazení jednoho předávacího místa do více skupin není přípustné.
Co je dobré vědět, než zažádáte o sdílení elektřiny:
 • Pokud chcete sdílet svou vyrobenou elektřinu, musíte mít výrobnu uvedenou do trvalého provozu – podrobnosti najdete zde.
  • U výrobny/mikrozdroje (např. fotovoltaika) je nutné mít přidělený také výrobní EAN (EAN pro výrobu musí být jiný než pro spotřebu). Požádat o něj můžete prostřednictvím Distribučního portálu nebo on-line bez registrace.
 • Pokud chcete odebírat sdílenou elektřinu, musíte mít instalované průběhové měření.
  • O měřicí zařízení s průběhovým měřením si požádáte automaticky zároveň s registrací do skupiny sdílení prostřednictvím EDC, které začne podporovat sdílení elektřiny od 1.8.2024.
  • Ověřte si připravenost vašeho elektroměrového rozváděče pro osazení průběhového měření. Pro ověření a kontrolu technické způsobilosti připojení se můžete obrátit na naše spolupracující revizní techniky. Případné úpravy zajišťujete na své náklady.
  • Výměnu elektroměru zajišťuje distributor na základě požadavku od EDC.
  • Od 1.7.2024 zákon umožňuje požádat distributora o výměnu měřícího zařízení na měřicí zařízení s průběhovým měřením pro sdílení elektřiny. K požadavku je však nutné doložit žádost o registraci do skupiny sdílení s tím, že EDC začne podporovat sdílení elektřiny až od 1.8.2024.

 • Doporučujeme aktualizovat vaše kontaktní údaje, aby registrace do sdílení elektřiny proběhla hladce. Aktualizaci můžete provést prostřednictvím Distribučního portálu  nebo na naší kontaktní lince 800 850 860.

 

Více informací naleznete v článku vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

O dalším dění týkající se novely zákona LEX OZE II vás budeme včas informovat.

Veškeré legislativní úpravy týkající se sdílení elektřiny mají odloženou účinnost od 1.7.2024 i přesto, že jsou již zapracovány v aktuálně vydané a platné legislativě.