Grid4EU Large-Scale Demonstration of Advanced Smart GRID Solutions with wide Replication and Scalability Potential for EUROPE

Projekt šesti provozovatelů distribučních soustav ze šesti různých evropských zemí odstartoval éru výzkumných a demonstračních projektů ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Projekt se zabýval demonstrací inovativních konceptů a přístupů k zavádění prvků smart grids a odstranění možných bariér v jejich rozvoji. Realizace projektu probíhala v letech 2011 až 2016. Více o projektu najdete zde a o české části projektu zde.

Tento projekt získal finanční podporu 7. rámcového program pro výzkum a technologický rozvoj na základě grantové dohody č. 268206.