Skip to Content

Portál naměřených dat je aplikace, která zpřístupňuje naměřená data z odběrných míst s nainstalovaným měřidlem s dálkovou komunikací, což jsou inteligentní měřidla (AMM) nebo průběhové měření (typ měření A, B). Nabízí sledování naměřených hodnot elektrické energie, to znamená sledování dat o spotřebě nebo výrobě (zobrazuje pouze přetoky, tedy nespotřebovanou elektřinu dodanou do sítě).

Údaje zobrazuje prostřednictvím grafů, tabulek, statistik nebo formou exportu do souboru. Data jsou aktualizována 1krát denně a jsou poskytována bez záruky. Nejedná se o zúčtovací hodnoty pro fakturaci. 

obrázek

 

Jsem registrovaný uživatel – chci se přihlásit do portálu

Přihlašovací údaje jsou stejné jako v Distribučním portálu.

Přihlášení pro registrované uživatele

 

Jsem nový uživatel – chci se registrovat do portálu

Pro aktivaci a využívání portálu je nutné mít na odběrném místě nainstalováno inteligentní měření (AMM) nebo průběhové měření (typ měření A, B).

Postup registrace:

  1. Proveďte registraci do Distribučního portálu.
  2. Aktivujte si přístup do Portálu naměřených dat.

 

Za jak dlouho po registraci se mi zobrazí data?

  • Naměřené hodnoty se v portálu objeví až druhý pracovní den po aktivaci.
  • Náhled na historické naměřené hodnoty za předchozích 36 měsíců bude zpřístupněn v průběhu 2 až 5 pracovních dnů od aktivace.

 

Poskytnutí přístupu třetí osobě:

Potřebujete-li poskytnout přístup k naměřeným datům třetí osobě (např. externímu energetikovi), postupujte dle těchto instrukcí.

 

 Služba automatického zasílání naměřených hodnot

Portál poskytuje i bezplatnou službu automatického zasílání naměřených dat prostřednictvím webových služeb, což je zasílání dat na aplikační úrovni systém - systém.

Služba je určena všem zákazníkům, kteří mají alespoň 30 odběrných míst osazených elektroměrem s dálkovou komunikací (průběhové měření typu A nebo B). V případě municipalit (kraje, města, obce) se podmínka 30 odběrných míst vztahuje i na odběrná místa vedená na jimi zřizované organizace (jako jsou třeba školy, domovy pro seniory nebo bazény).

Postup pro nastavení služby:

  1. Vyplňte a podepište žádost (interaktivní verzi najdete ZDE).
  2. Sken žádosti zašlete emailem na adresu webportal@cezdistribuce.cz.

 

Definice zpráv datové komunikace

Informace týkající se detailní struktury zpráv, povinnosti polí v jednotlivých zprávách dle komunikačních procesů, regulární výraz u jednotlivých polí, informace k formátům příloh a využívané číselníky jsou vám k dispozici v tomto dokumentu.

WSDL webové služby

XSD schémata

XML zprávy

 

Použití nástroje SOAP UI

Detailní návod na použití nástroje SOAP UI pro otestování chování vystavených webových služeb najdete ZDE.