Skip to Content

Na této stránce si můžete vypočítat výši podílu žadatele na nákladech za připojení a rezervaci příkonu v případě:

  • připojení nového odběrného místa
  • navýšení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Vyberte, zda se jedná o nové nebo stávající místo připojení (napěťová hladina nízkého napětí)