Skip to Content

Pro nejjednodušší a nejrychlejší způsob vyřízení přepisu se obraťte na vámi vybraného dodavatele  elektřiny. Ten s námi zajistí přepis Smlouvy o připojení na základě plné moci.

 

Pokud se rozhodnete uzavřít Smlouvu o připojení samostatně, pokračujte dle následujícího postupu:

Pro přepis smlouvy budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje: 

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČ
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Technické údaje o odběrném místě:

 • velikost hlavního jističe (např. 1x16 A, 3x25 A)
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • distribuční sazbu
 • EAN
 • aktuální stav elektroměru (v případě dvoutarifní sazby je třeba odečíst stav vysokého i nízkého tarifu)

 

Doklady:

 • žádost o ukončení smlouvy od původního zákazníka (řádné ukončení)
 • úmrtní list / čestné prohlášení (původní zákazník se odstěhoval neznámo kam)
 • předávací protokol

 

Nejjednodušší způsob řešení přepisu je přes vámi vybraného dodavatele.

V případě, že chcete řešit přepis s námi (ČEZ Distribuce, a. s.), budete potřebovat uzavřít Smlouvu o připojení a následně s vámi vybraným dodavatelem také Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny. Postupujte následovně:

Do přílohy požadavku vložte doklad o vztahu k nemovitosti nebo čestné prohlášení / úmrtní list.

 • Kontaktujte vámi vybraného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

 TIP: K datu přepisu doporučujeme nahlásit do 5 pracovních dnů samoodečet elektroměru.

 

Příslušný formulář můžete také vyplnit a naskenovaný odeslat na adresu info@cezdistribuce.cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo jej podat osobně na kterémkoliv Technickém konzultačním místě

Doporučení: Všechny dokumenty k ukončení i uzavření smlouvy podejde najednou.

Po dokončení přepisu odběrného místa vám zašleme Smlouvu o připojení. Podepsanou smlouvu zašlete do 30 dnů zpět dle zaslaných informací.

Smlouva o připojení je smluvní vztah mezi vámi (zákazníkem) a provozovatelem distribuční soustavy (distributorem). Smlouva o připojení mimo jiné stanovuje podmínky připojení.

 

Smlouva o sdružených službách je smluvní vztah mezi vámi (zákazníkem) a vámi vybraným dodavatelem s elektřinou.

Seznam licencovaných dodavatelů s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v části Licence.

 • Energetický regulační úřad – Licence obchodníků

  Energetický regulační úřad – Licence obchodníků

 • Energetický regulační úřad – Jak funguje přepis?

  Energetický regulační úřad – Jak funguje přepis?