Skip to Content

BEZPEČNOST JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ, I PŘESTO DOCHÁZÍ KAŽDOROČNĚ KE KONTAKTU OSOB NEBO STROJŮ S VODIČI POD NAPĚTÍM.

Izolace vedení chrání osoby při provádění prací v blízkosti vedení nízkého napětí (NN).

Izolace vedení neslouží jako ochrana před dotykem strojů a vozidel, je nutné požádat o vypnutí/zajištění zařízení distribuční soustavy.

Co potřebuji vědět?
 • Za izolaci vedení nic neplatíte
 • Izolaci vedení je možné provádět při teplotách nad 5 °C
 • Maximální doba zaizolování jsou 3 měsíce
 • Zaizolování vodičů se musí provádět za přítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce za účelem seznámení s povinnostmi a podepsání Zápisu o izolačním zakrytí
 • Žádost podejte v dostatečném předstihu alespoň 15 dní před požadovaným termínem, abychom stihli zajistit vše potřebné
 • Osoby, které budou provádět neelektrické práce, se při jejich realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k zakrytým živým částem vedení nízkého napětí na vzdálenosti bližší než 30 cm
 • V případě, že osoby provádějící neelektrické práce se při jejích realizacích přiblíží jakoukoliv částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi k zakrytým živým částem vedení nízkého napětí na vzdálenost bližší než 30 cm, je nutné, aby žadatel zajistil pracovníka s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo dle nařízení vlády 194/2022, který bude provádět dozor a bude odpovídat za bezpečnost prací prováděných v blízkosti izolačního zakrytí venkovního vedení nízkého napětí
 • Kompletní adresu, na které požadujete zaizolovat vodiče
 • Důvod žádosti (popis prováděných prací například stavební práce na objektu)
 • Požadovaný termín zaizolování vodičů nízkého napětí (od/do); od – nejdříve 15 dní od podání žádosti/ do – nejdéle 3 měsíce
 • Odhad délky požadovaného zaizolování vodičů (v metrech)
 • Počet vodičů u objektu
 • Možný příjezd k objektu pro nákladní automobil s výsuvnou plošinou? (ANO/NE)
 • Informaci, zda příjezdu na adresu brání nějaká překážka (brána, nízký most na průjezd plošiny atd.)
 • Telefonní kontakt na vás nebo vašeho zástupce

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

Požádejte si o izolaci vedení on-line

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)

PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

 

 1. Žádost posoudí technik a bude vás kontaktovat z důvodu domluvení termínu – do 5 pracovních dnů.
  Technik v rámci posouzení všech okolností může rozhodnout i o jiném způsobu řešení (například o nutnosti přerušení dodávky). V tom případě s vámi domluví všechny potřebné náležitosti.
 2. Proběhne zaizolování vodičů za přítomnosti vaší nebo vašeho zástupce – v dohodnutém termínu instalace.
  Technikovi podepíšete Zápis o izolačním krytí.
 3. Odstraníme izolační krytí – po uplynutí dohodnutého termínu pro izolaci vedení.
  Pokud skončíte práce dříve nebo naopak budete potřebovat termín prodloužit, požádejte nás o změnu termínu:

Požádejte si o zkrácení nebo prodloužení termínu zaizolování on-line.

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)

PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)