Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje

Žadatel o připojení mikrozdroje může při splnění níže uvedených podmínek provést ve svém odběrném místě instalaci mikrozdroje a následně pouze požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o změnu smlouvy o připojení, jejíž uzavření jej opravňuje uvést mikrozdroj do provozu. 

Podmínky pro zjednodušený proces připojení mikrozdroje (§ 16 vyhl. č. 16/2016 Sb.):

 • vztahuje se pouze na připojení k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí (v již existujícím odběrném místě)
 • instalovaný výkon mikrozdroje nepřesáhne 10 kW
 • v odběrném místě není již připojena jiná výrobna
 • žadatel bude elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu (v odběrném místě) a elektřina nebude dodávána do sítě (případná neoprávněná dodávka do distribuční sítě bude penalizována v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ), tzn. že hodnota rezervovaného výkonu je vždy rovna 0 
 • hodnota impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční síti, jejíž změření zajišťuje na své náklady žadatel, musí být menší než:
  • 0,47 Ω pro mikrozdroje do 16 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 10 kW při 3fázovém připojení nebo 3,7 kW při 1fázovém připojení)

   nebo

  • 0,75 Ω pro mikrozdroje do 10 A na fázi (odpovídá celkovému instalovanému výkonu nejvýše 6,9 kW při 3fázovém připojení nebo 2,3 kW při 1fázovém připojení) 
   (Pozn.: V případě naměření vyšších hodnot než povolených je nutné postupovat dle návodu níže.)
 • provoz mikrozdroje musí být v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy (Příloha č. 4) a s ustanovením navazujících technických norem

Pokud nesplňujete speciální podmínky pro připojení mikrozdroje a jeho provozování bez licence, postupujte v souladu se standardními podmínkami pro připojení výroben, které naleznete zde.