Přepis odběrného místa

Jak na to?

Přepis odběrného místa nebo také změnu odběratele využijete v případech, kdy jste koupili nový dům nebo byt, který je již připojený k distribuční soustavě a vy tento odběr chcete přepsat na Vás. Přepis odběrného místa je nejčastěji realizován prostřednictvím Vašeho dodavatele elektřiny.

Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje o odběrném místě

Doklady

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČ
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • velikost jističe (např. 1x16 A, 3x25 A)
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • žádost o ukončení smlouvy
  od původního zákazníka (řádné ukončení)

nebo

 • úmrtní list / čestné prohlášení (původní zákazník se odstěhoval neznámo kam)

 

Jak mám postupovat?

Kontaktujte svého dodavatele elektřiny a vše potřebné vyřiďte s ním (nejrychlejší způsob vyřízení). 

V opačném případě budete potřebovat s ČEZ Distribuce, a. s. uzavřít Smlouvu o  přípojení  a následně s vybraným obchodníkem také Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny, pak postupujte následovně:

 1. krok:  Podejte Žádost – Smlouva o připojení nebo využijte ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace) případně můžete žádost podat i prostřednictvím DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací). K žádosti doložte doklad o vztahu k nemovitosti nebo čestné prohlášení.
 2. krok: Kontaktujte Vašeho dodavatele elektřiny a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny.

Příslušný formulář také můžete vyplnit a naskenovaný jej odeslat na adresu info@cezdistribuce.cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00  Plzeň nebo jej osobně podat na kterémkoliv Technicko konzultačním místě.

Doporučujeme podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny pro nového zákazníka (stačí, když veškeré podepsané dokumenty doloží najednou nový zákazník).

Další kroky

Smlouva o připojení je smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Smlouva o připojení mimo jiné stanovuje podmínky připojení.

Smlouvu o připojení uzavíráte v případech:

 • zřízení úplně nového odběrného místa (stavíte nový dům),
 • při obnovení odběrného místa (v minulosti zde odběr byl, ale místo není osazeno elektroměrem),
 • při přepisech (změna zákazníka na daném odběrném místě)
 • při změně charakteru odběru (měníte počet nebo výkon spotřebičů). Typicky jde o přechod z jednotarifní sazby D01 (využívána při stavbách domů) na dvoutarifní topenářské sazby.

 

Smlouva o sdružených službách je smluvní vztah mezi zákazníkem a Vámi vybraným obchodníkem s elektřinou.

Seznam licencovaných obchodníků s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v části Licence.