SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Upozornění na nevyhovující typy jističů

- popis nevyhovujících typů jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.

Podmínky pro přiznání distribučních sazeb

Ceníky

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě

- součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují