Archiv

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY (platnost do 31. 8. 2023)

Připojovací podmínky nn (platnost od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2023)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení na napěťové hladině nízkého napětí

Dodatek č. 1 k Připojovacím podmínkám nn (platnost od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023)

- pro elektroměrové rozváděče, kde dochází ke změně typu měření z neprůběhového na průběhové z důvodu nově připojované výrobny, sdílení elektřiny v bytových domech nebo instalace měření vyššího typu na přání

Připojovací podmínky vn, vvn (platnost od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Připojovací podmínky pro výrobny (platnost od 1. 8. 2020)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávající výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny na napěťové hladině nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí 

Upozornění k odkladné účinnosti povinnosti plynoucí z přechodného ustanovení v čl. 17:

Pro výrobny a mikrozdroje připojované po 1. 5. 2022 vč. bude z důvodu bezpečnosti vyžadována instalace vypínacího prvku (mechanického vypínače nebo jističe), kterým bude možno galvanicky odpojit elektroměrový rozváděč od elektroinstalace zákazníka (odběrného místa). Vzhledem k prodlení, které nastává mezi dokončením instalace výrobny nebo mikrozdroje a procesem prvního paralelního připojení, doporučujeme provádět instalace vypínacího prvku s okamžitou platností.