Činnosti v ochranných pásmech elektrického zařízení

Sekce obsahující podmínky provádění činností v ochranných pásmech a žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochr. pásmu el. zařízení a o sdělení o existenci zařízení.