Interflex Interactions between Automated Energy Systems and Flexibilities Brought by Energy Market Players

Projekt vedený společností ENEDIS (FR) je druhým v řadě evropských demonstračních projektů který byl realizovaný v období let 2017 až 2019. Byl zaměřen na posilování flexibility distribuční soustavy (využívání flexibility pro provozování distribuční soustavy), zavádění IT řešení pro automatizaci distribuční soustavy a design místních trhů s flexibilitou. Více o projektu je možné najít na tomto webu, nebo zde.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 731289.