IntEnSysEU Integrated Energy System - A Pathway For Europe

Projekt byl realizován v letech 2016 až 2020 konsorciem vedeným společností Zabala Innovation Consulting. Jeho cílem bylo vytvoření dlouhodobých scénářů pro podporu výzkumných a demonstračních projektů, sdílení znalostí zaměřené na roli zákazníka a „demand response“ v energetickém systému a také optimalizaci energetického systému v souladu s principy bezpečnosti, spolehlivosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Další informace k projektu jsou dostupné zde.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 731220.