CoordiNet Large Scale Campaigns to Demonstrate how TSO-DSO Shall Act in a Coordinated Manner to Procure Grid Services in the Most Reliable and Efficient Way

CoordiNet byl projekt zaměřený na posílení spolupráce provozovatelů distribučních a přenosových soustav s cílem zajistit spolehlivější dodávky elektrické energie a snížení jejich environmentálního dopadu. Projekt byl realizován v letech 2019 až 2022, pro další informace přejdete na tento web.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 824414.