Vývoj prediktivního systému diagnostiky zařízení elektrických stanic

Hlavním cílem projektu je výběr a nalezení vhodné kombinace senzoriky, systémů napájení, komunikace pro diagnostiku a signalizaci poruch u elektrických stanic se zaměřením na kabelové soubory. Na jeho realizaci se v letech 2022 až 2025 podílí kromě ČEZ Distribuce, a. s. také společnost MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., EG.D, a.s. a VUT v Brně.

Více o projektu naleznete zde.