ES4G - Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Cílem projektu je vývoj nového systémového řešení pro řízení toku energie v energetické platformě komplexního systému Sophisticated Energy System na úrovni distribučních sítí pro napájení energetických platforem obcí, měst či mikroregionů. Projekt řeší tým složený z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, společnost ABB s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a.s. a VUT Brno a je realizovaný v letech 2019 až 2023.

Více o projektu najdete na zde.