ELEKTROMOBILITA V ČEZ DISTRIBUCE, A. S. I

Elektromobilita v ČEZ Distribuce, a. s. I

V projektu budou pořízeny dva elektromobily střední třídy pro regionální reprezentanty společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v regionu Praha a jeho realizace je naplánována na rok 2023.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.