Elektromobilita

Elektromobilita v ČEZ Distribuce, a. s. I

V projektu budou pořízeny dva elektromobily střední třídy pro regionální reprezentanty společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v regionu Praha a jeho realizace je naplánována na rok 2023.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Elektromobilita v ČEZ Distribuce, a. s. II

Dotace podpoří pořízení šestnácti elektromobilů střední třídy pro regionální reprezentanty a deset malých užitkových EV pro připojování a odpojování odběrných míst. Projekt bude realizován v roce 2023 napříč distribučním územím společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Elektromobilita v ČEZ Distribuce, a. s. III

Tento projekt je naším největším projektem a pořídíme v něm celkem 106 elektromobilů pro provoz a údržbu distribuční soustavy a reprezentanty osobní péče o zákazníky. Projekt bude realizován v letech 2024 až 2025 napříč distribučním územím společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.