DeCoDis - Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky

Projekt cílí na vytvoření hardware a software technologií umožňující decentralizované řízení provozu distribuční soustavy (DS) a odběrných míst v prostředí moderní energetiky. Aktivity jsou zaměřeny na zásadní vylepšení užitných vlastností chytrých měření a komunikačních prvků DS prostřednictvím pokročilých analytických služeb, inovovaných možností řízení a vyšší mírou zabezpečení komunikace s důrazem na cenovou přijatelnost výsledných řešení. Projekt řeší konsorcium vedené ZPA Smart Energy a.s., partneři jsou České vysoké učení technické v Praze, ČEZ Distribuce, a. s., E.GD, a.s., Masarykova univerzita, společnost Mycroft Mind, a.s., PREdistribuce, a.s., VUT v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Projekt je realizován v letech 2022 až 2024.

Více o projektu najdete zde.