Zámkový systém

Důvody použití zámkového systému a jak funguje?

Elektroměry, které jsou umístěny v nepřístupných elektroměrových rozváděčích bytových domů nebo energetických centrech (rozvodnách), musí být přístupné oprávněným pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s. Toto lze zajistit pomocí uzamykatelné bezpečnostní schránky dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen "schránka"), do které lze uložit klíč (klíče) od vstupů do objektů a energetického centra. Přístup k takto zabezpečenému klíči je možný pouze pro oprávněné pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., prostřednictvím systému generálního klíče dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s. Tím je znemožněno zneužití klíče třetí osobou.

Kdy je nutné schránku využít?

V případech stanovených článkem 7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra v Připojovacích podmínkách nn:

„Pokud jsou nově zřizovaná energetická centra uzamykatelná, musí být pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., umožněn trvalý přístup např. poskytnutím klíče (klíčů) umístěné ve schránce umístěné u vstupních dveří objektu uzamykatelné klíčem dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.“

Kde dále lze schránku využít?

Schránku lze použít v případech, kdy nejsou elektroměry umístěny na veřejně přístupných místech nebo na místech přístupných pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., vhodné je tedy instalovat schránku např. i v případě úprav stávajících bytových domů, při kterých dochází ke zhoršení přístupnosti k elektroměrovým rozváděčům. 

Kdo se do schránky dostane?

Pouze oprávnění pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., prostřednictvím systému generálního klíče dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s. Tím je znemožněno zneužití klíče třetí osobou.

Jak lze schránku získat?

Schránku poskytuje výhradně ČEZ Distribuce, a. s. Zákazník, který chce použít schránku, zašle požadavek s popisem e-mailem na zamkovy-system@cezdistribuce.cz. 

V e-mailové žádosti musí být uvedeno:

  • adresa objektu
  • počet nepřístupných elektroměrů umístěných v objektu
  • umístění energetického centra (rozvodny)
  • umístění schránky
  • počet klíčů umístěných ve schránce
  • kontaktní údaje žadatele

Instalaci schránky po konzultaci se společností ČEZ Distribuce, a. s., zajišťuje na své náklady zákazník nebo jím pověřený zhotovitel.

Uložení klíče (klíčů) do schránky je následně provedeno v součinnosti s oprávněným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

PROVEDENÍ schránky

 

 

 

 

 

Je možné uzamknout elektroměrový rozváděč zámkem zákazníka?

Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra musí být volně přístupné obsluze, k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka.

Ve výjimečných případech, kdy je zákazníkem zdůvodněno uzamčení elektroměrového rozváděče, lze toto provést speciálním zámkem / klíčem typu „F“. Zámek a klíč poskytuje ČEZ Distribuce, a. s., na náklady zákazníka po projednání s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

Zákazník, který požaduje uzamčení elektroměrového rozváděče speciálním zámkem / klíčem typu „F“, zašle požadavek s popisem e-mailem na zamkovy-system@cezdistribuce.cz.