Časy spínání VT a NT pro průběhová měření (nn, vn, vvn)

Aktuální časová pásma platnosti vysokého a nízkého tarifu pro odběrná místa s průběhovým měřením (typ A a B) k jednotlivým distribučním sazbám a pro dodávky do distribuční soustavy u špičkových a pološpičkových akumulačních malých vodních elektráren.

Pásma platnosti Vysokého a nízkého tarifu (ke stažení)