Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Časté otázky k HDO, nízký (NT) a vysoký tarif (VT)

Časy spínání NT a VT pro průběhová měření (nn, vn, vvn)

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

Příklady:

 • A1B6DP1 (povel)
 • P64 (kód)
 • 181 (kód povelu)

Dne 9.4.2018 00:00  - 24:00 budou odběrná místa spádové oblasti Rz Zbiroh (ZÁPAD) napájena z oblasti  STŘED. Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED. Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání HDO

 • Změna v programu vysílání od pondělí 26.3.2018 v oblastech Sever, Západ, Střed, Východ, Morava
 • Od 11.4.2018 00:00  do 16.11.2018 24:00 budou odběrná místa spádové oblasti Rz Hořovice (STŘED) napájena z oblasti  ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD. 
 • Od 13.4.2018 00:00  do 16.11.2018 24:00 budou odběrná místa spádové oblasti Rz Beroun a Rz Bavoryně (STŘED) napájena z oblasti  ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD. 
 • Změna v programu vysílání od 27.8.2018 v oblasti Západ 
 • V termínu od 1.9.2018 do 6.9.2018 a od 30.9.2018 do 4.10.2018 budou odběrná místa spádové oblasti Rz Moravská Třebová a Svitavy napájena z oblasti E-on. Plány vysílání budou odpovídat programu E-on.
 • Dne 22.9.2018 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa spádové oblasti TR Mnichovo Hradiště napájena z oblasti  STŘED (původně východ). Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED.
 • Dne 29.9.2018 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa spádových oblastí TR Mladá Boleslav, Dražice a Milovice napájena z oblasti  VÝCHOD (původně střed). Plány vysílání budou odpovídat oblasti VÝCHOD.
 • Dne 28.9.2018 ( Státní svátek )proběhne vysílání HDO dle nedělních plánů.Výjimku tvoří víkendová sazba D61d, kde doba platnosti nízkého tarifu je stanovena platným Cenovým rozhodnutím (celoročně od pátku 12:00 do neděle 22:00).

 • Dne 15.9.2018 od 00:00 do 24:00  budou odběrná místa spádové oblasti Rz Beroun a Rz Bavoryně (t.č.Západ) napájena z oblasti Střed. Plány vysílání budou odpovídat oblasti Střed.