Výpočet podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky o připojení.

Místo připojení k napěťové hladině distribuční soustavy nízkého napětí (NN).
Stávající jistič
A
Požadovaný jistič

Podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky o připojení, ve znění pozdějších předpisů, je 5 000 Kč.

Skutečná výše podílu a údaje pro platbu budou obsaženy v návrhu smlouvy o připojení / smlouvy o smlouvě budoucí o připojení dle povolené hodnoty hlavního jističe. Finanční podíl žadatele o připojení nepodléhá dani z přidané hodnoty, není zdanitelným plněním a uvedená částka je tudíž konečná.

Faktury se nevystavují. Platby jsou prováděny na základě smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám.