ZMF-120

ZMF-120
ZMF-120
ZMF-120
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Elektroměr ZMF 120 je třífázový statický elektroměr pro měření elektrické energie ve dvou tarifech s dálkovou komunikací.

Na LCD zobrazovací jednotce se střídavě zobrazuje stav číselníku ve vysokém tarifu označený 1.8.1, který se po čase změní na zobrazení stavu nízkého tarifu označeného 1.8.2. Při správné funkci elektroměru se na displeji střídají pouze tyto dva údaje. Displej ve druhém řádku zobrazuje přítomnost fázového napětí L1, L2, L3 a identifikaci aktivního tarifu. Blikání diody pod displejem signalizuje odebíranou elektrickou energii.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

T1 - vysoký tarif, T2 – nízký tarif

Právě zobrazený tarif je označen 1.8.1 pro vysoký tarif (T1) nebo 1.8.2 pro nízký tarif (T2)

Stav elektroměru

Z displeje elektroměru se odečítá elektrická energie v kWh zobrazená na 6 celých míst. Elektroměr po 8 sekundách přepíná zobrazení stavů číselníků v jednotlivých tarifech.

Jak poznat, že je Elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu označuje svítící symbol šipky u T1 pro vysoký tarif nebo T2 pro nízký tarif.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. Na displeji se objeví chybové hlášení FF a číslo. Takové hlášení znamená chybnou funkci elektroměru. Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to prosím neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).