NP73E.1

NP73E.1
NP73E.1
NP73E.1
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Elektroměr NP73E.1 je třífázový statický elektroměr pro měření elektrické energie ve dvou tarifech s dálkovou komunikací.

Na LCD zobrazovací jednotce se střídavě zobrazuje stav číselníku ve vysokém tarifu označený A+1 1.8.1, který se po čase změní na zobrazení stavu nízkého tarifu označeného A+ 2 1.8.2. Při správné funkci elektroměru se na displeji střídají pouze tyto dva údaje. V pravém horním rohu displeje je informace o aktivním tarifu. V pravém dolním rohu je signalizace přítomnosti fázových napětí L1, L2 a L3. Blikání diody pod displejem signalizuje odebíranou elektrickou energii.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

T1 - vysoký tarif, T2 – nízký tarif

Právě zobrazený tarif je označen 1.8.1 pro vysoký tarif (T1) nebo 1.8.2 pro nízký tarif (T2).

Stav elektroměru

Z displeje elektroměru se odečítá elektrická energie v kWh zobrazená na 8 celých míst. Elektroměr po 8 sekundách přepíná zobrazení stavů číselníků v jednotlivých tarifech.

Jak poznat, ze je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu je indikováno zobrazením symbolu T1 pro vysoký tarif nebo T2 pro nízký tarif v pravém horním rohu displeje.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. Na displeji se objeví chybové hlášení FF a číslo. Takové hlášení znamená chybnou funkci elektroměru. Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to prosím neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).