Odstávky a poruchy - přehled služeb

Informace o odstávkách a poruchách

Aktivujte si bezplatné zasílání e-mailů a SMS* o plánovaných odstávkách. V případě poruchy obdržíte SMS s předpokládanou dobou jejího odstranění. Tuto SMS obdržíte až v okamžiku vyhledání a zjištění příčiny poruchy.
* Rozesílání sms k plánovaným odstávkám bude spuštěna od 1. 1. 2021

TIP:

Víte, jak postupovat před nahlášením poruchy? Zjistěte si více.

Chci službu
sjednat

Odstávky a poruchy on-line v mobilu 

Ověřte si jednoduše aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese. Ukážeme vám probíhající plánované odstávky či poruchy. Nově vzniklou poruchu můžete také nahlásit. Bezplatně, on-line a bez registrace na portále Bez šťávy.

bezstavy.cz

Informace o odstávkách na webu

Získejte přehled o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny na nadcházejících 20 dní ve vaší obci -> www.cezdistribuce.cz/odstavky.

PŘEHLED
ODSTÁVEK

Informace o odstávkách ve vaší obci

Od 1. 1. 2021 již zákazníci v místě plánovaných odstávek nenajdou vylepená oznámení o plánovaných odstávkách. Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zasílány na dotčená města a obce k vyvěšení na úředních deskách a případně k jejich dalšímu šíření podle místních zvyklostí např. prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek, sociálních sítí, SMS kanálem apod. 

Informace o zvýšené poruchovosti a kalamitách 

Mimořádné stavy v distribuční soustavě vyhlašuje provozovatel distribuční soustavy. Tento stav nastává, je-li zásadním způsobem ohrožena plynulost dodávek elektřiny zákazníkům z důvodu mimořádně zvýšené četnosti poruch vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, při stavech nouze apod.

TIP:

Víte, jak postupovat v případě poruchy nebo mimořádného stavu v distribuční soustavě při kalamitách nebo vyhlášení stavu nouze? Přečtěte si manuál, najdete v něm užitečné rady a tipy.

HOMEPAGE