Odstávky

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezujeme plánované odstávky elektřiny související s pravidelnou údržbou distribuční soustavy. Nadále zůstávají v platnosti plánované odstávky související s připojením zákazníků. Aktuální informace k odstávkám sledujte na www.cezdistribuce.cz/odstavky příp. www.bezstavy.cz. Více informací zde.

Aktivujte si bezplatné zasílání e-mailů o plánovaných odstávkách a SMS s předpokládanou dobou odstranění nahlášené poruchy.

Chci službu sjednat

 

 Pokud se vám nenačte formulář pro vyhledávání odstávek automaticky, můžete jej spustit zde.

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.