Odstávky

Aktivujte si bezplatné zasílání e-mailů o plánovaných odstávkách a SMS s předpokládanou dobou odstranění nahlášené poruchy.

 Pokud se vám nenačte formulář pro vyhledávání odstávek automaticky, můžete jej spustit zde.

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.