Činnosti v ochranných pásmech elektrického zařízení

Sekce obsahující podmínky provádění činností v ochranných pásmech a žádosti o souhlas s činností a umístěním stavby v ochr. pásmu el. zařízení a o sdělení o existenci zařízení.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.