CSM 0203 2T

CSM 0203 2T
CSM 0203 2T
CSM 0203 2T
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Jednofázové elektroměry s typovým označením CSM 0203 AW113M se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie v třídě přesnosti A. Průchod elektrické energie je indikován blikáním červené diody na panelu přístroje. Odebíraná energie (spotřeba) je zaznamenávána ve dvou tarifech, dodávaná (v případě výroby) je ukládána bez rozlišení tarifu. Podle směru toku proudu je odebíraná energie ukládána do registrů T1 (1.8.1) nebo T2 (1.8.2) a do registru P (2.8.0) při instalované lokální výrobě. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektroměr je vybaven baterií pro zálohu reálného času a zobrazení i v beznapěťovém stavu. Elektronický měřicí systém je zabudován v plastovém pouzdře s průhledem pro displej. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů se na displeji automaticky přepínají v 8 vteřinovém intervalu. Směr toku elektrické energie je indikován zobrazením šipky doprava s označením +P nebo doleva s -P. Bargraf v rohu displeje podává informaci o aktuálním měřeném výkonu. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen typ jednofázového elektroměru CSM0203 AW113M pro přímé měření odběru (ve vysokém a nízkém tarifu) a dodávky elektrické energie.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Jednofázové elektroměry CSM0203 AW113M se používají v zapojení pro měření odběru ve dvou tarifech, kdy symbol trojúhelníku svítí vždy nad právě aktivním tarifem T1 (vysoký tarif) nebo T2 (nízký tarif) podle smlouvou sjednané distribuční sazby. Tyto elektroměry jsou na panelu vedle displeje označeny kódem 2T. Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na typovém štítku.