HXE 12

HXE 12
HXE 12
HXE 12
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst. Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení
Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).

Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji.

Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení tarifu symbolizuje podtržení symbolů T1 a T2.

Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí
aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

T1 - označení Vysokého tarifu
T2 - označení Nízkého tarif

Rozpoznání chyby elektroměru

Nesvítí-li displej a odebíráte-li elektrickou energii, pak jde o poruchu elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.